Bilder

Det er klart det eksisterer mange flotte  bilder fra all moroa vi har hatt og har i Fresjeborgens Venner. Her presenteres noen – uten at de på noen måte kommer i kronologisk rekkefølge. Vi er veldig glade om du kunne supplere oss med bilder du måtte ha.

Her har vi så vidt kommet i gang med sjaktinga i Fresjebakken.

Vi ser fra venstre  Rolf Bærug, Arne Schau, fylkesarkeolog Anette Holsth Booth og Nina Grønnerød Schau. Gravemaskinfører er Gunnar Skov fra firma Arne Olav Lund

Her fjernes jordmasser mellom Hundeklubbens grasstreningsbane og den utfylte sletta.

Fra venstre ser vi fylkearkeolog Anette Holsth Booth, Rolf Bærug, Nina Grønnerød Schau, Arne Schau og Per Nyhus. I maskinen ser vi Gunnar Skov.

Den flotte skjea vår er nettopp funnet med en Whites metallsøker. Søkeplata er ei BlueMax 800
Dugnad / graving i løsmassene etter gravemaskinen. mange stilte opp og vi fant, vi fant

Turstien vi laget besto av syv poster og var veldig populært. Vi er veldig glad for at disse fikk stå i fred. På denne måten fikk vi spredt opplysningerom Fresjeborgen via tekst og bilder.

På bildet har vi nettopp slått ned stolpen med plakat som fortelelr om de mulige fiskedammene innerst i Kilen.

På bildet er fra venstre: Turid Bergene, Petter Michelsen, Arne Schau, Nina Grønnerød Schau og Bjørg Graven

Dykking med metallsøker (Arne Schau).
Heller omkranset med småstein avdekket ved Roklubbens hytte. Petter Molaug (NIKU) mente dette var en typisk for 1500 tallet. Så får arkeologer avgjøre hva som skal skje videre.

Her er starten på sjaktinga i skråninga ved Fresjebakken. Lite viste vi om hva dette skulle føre til. Men stedet var jo ikke tilfeldig valgt. Muntlige overleveringer, tidligere funn og historiske beretninger og funnet av bronsehanken pekte jo entydig mot at her lå Fresjeborgen.

På bildet ser vi fra venstre fylkesarkeolog Annette Holsth Booth, Nina Grønnerød Schau og Rolf Bærug

Her ser vi noe av interiøret fra Hedrum kirke. Det sies at disse panelplatene kommer fra Fresjeborgen.Disse stolene befinner seg i Herregården og skal visstnok også komme fra Fresjeborgen

Her ser vi en av de fantastiske klebersteinene vi fant ved Fresjebakken. NIKU`s uttalelse var at disse varsvært eksklusive.

Denne virker til å være laget for å stå i et hjørne.


På disse steinene ser en tydelig at det er laget not og fjær. Skulle vært moro å vite hvor disse har vært montert. Har det vært en del av et gulv eller kanskje kledning rundt en peis….

Fresjeborgens Venner arrangerte flere samlingerhvor vi presenterte de nyeste funna våre og kåserte om emner.Her ser vi Rolf Bærug kåsere om hvordan regnepenger fungerte.

Kan dette være raskanten øverst i Fresjebakken.


Det finnes flere teorier om hva denne bratte kanten er. Men det serda virkelig ut som kanten etter et ras. Det vari denne skråninga vi begynte sjaktinga.

En fredelig aften hvor vi unte oss en prat og mat utenfor Roklubbens hytte.


Jeg antar at herskapet på Fresje kan ha nytt samme utsikten som vi.

Fra venstre Rolf Bærug, Bjørg Graven, Turid Bergene, Nina Grønnerød Schau, Per Nyhus og Torstein Christiansen

Utenfor «det bratte fjell» ved Fresjebakken finner vi disse to steinradene som i dag er synlig ved lavt vann. Det er vanskelig å mene hva dette er. Selve konstruksjonen består jo bare av enkeltsteiner i et lag og to paralelle rader

Disse steinradene fortsetter inn under den moderne fyllinga Treschow har laget retning sørover.

Det er funnet liknende fundament et annet sted i Larvik under utgraving, fra samme tidsepoke. Kanskje det kan hjelpe til å få en forklaring på hva dette er. Opplysninger kommer så snart de eventuelt dukker opp.

Et eksklusivt bilde. Her ser vi alle tre skjeene fra Fresjeborgen samlet.

Skjea til venstre er funnet på Melau i Hedrum. Denne skjea er antakelig støpt til Ulvhilds brors bryllup, Peder Iversøn, og har sikkert vært på Fresjeborgen en gang i tiden. Skjea var visstnok delt i to da den ble funnet.

Skjea i midten er funnet i Fresjebakken. Denne er datert til ca 1540 og er vurdert til å være Vestfolds eldste sølvskje. Dette klenodiet er gitt i gave til Larvik Museum fra Fresjeborgens Venner.

Skjea til høyre er funnet i nedre del av Farris rundt 1850. Den er på Fritzøehus. Denne skjea er visstnok restaurert.

Det skal visstnok eksistere ei skje til. Den skal ha blitt innlevert til en lærer (?) og blitt med under flytting til Sandefjord.Vi vet ikke mer om denne skjea.

Det er ganske fantastisk at disse skjeene igjen har vært samlet, rundt 360 år etter at Fresjeborgen raste ut i Farris.

Her er en gjeng samlet på Kleiver for å se på et gammalt anlegg.


Vi ser fra venstre Tom Skarre, Rolf Bærug, Turid Bergene og Nina Grønnerød Schau


Vi ser noe av teglmengden på Fresjebakken. Til venstre ser en opplysningsskiltet som sto på dette stedet.


Dykking ved «det bratte fjell». Torstein Christiansen er på vei ut i vannet, assistert av Audun Norin. Arne Schau er klar til å dykke.

Her er det forberedelsesmøte til sjakting i det utfylte området sør for Hundeklubbens hytte.

Vi ser fra venstre Per Nyhus, NN, Gro Stalsberg (Larvik museum), Rolf Bærug, Ivar Dalen (Fritzøe) og Petter Molaug (NIKU)

Kontaktinformasjon

Arne Schau

Tlf 48070000

mail: arne@schau.no