Artikler

Fresjeborgen har opp gjennom årene vært omtalt mange ganger i media. Østlands Posten, Nybrott, Larvik Morgenavis og Aftenposten har omtalt den ved mange anledninger. Vi har prøvd å samle noen av disse artiklene og legger dem ut etter hvert.

I 1897 var det en storbrann på Fritzøehus. Hendelsen er omtalt i Aftenposten og i den forbindelsen er også Fresje nevnt. Aftenposten 17. juli 1897

Hedrum kirke hadde gjennomgått en tor restaurering. I 1930 var denne ferdig og omtalen kommer igjen i Aftenposten. I den settingen omhandles noe av interiøret i kirken. I artikkelen nevnes at døpefonten (anno 1589) er gitt av Herren på Fresje, Peder Iverssøn Jernskjegg). Noen paneler kan være gitt sammen med døpefonten. Aftenposten 7. juni 1930

I 1941 omtaler Aftenposten mange spennede detaljer i området rundt Fresje. Du finner artikkelen  fra her: 1941 . Et så stort oppslag i Aftenposten ble nok lagt merke til. Når en leserartikkelen nøye, finner en at det fortsatt er mange spennende saker å ta tak i. Flere artikler kommer etter hvert.

Slektshistorie er viktig for mange, og særlig den rundt Jernskjeggene . Aftenposten har omtalt noe av dette i denne artikkelen fra 1944. Aftenposten 5. april 1944  (øverst til høyre på sida)

Artikkel fra 1953 Aftenposten 040853   Denne artikkelen omhandler noe av livet på Fresje og ikke minst hvordan det gikk med dem etter hvert. En ser at selv ikke i graven fikk herskapet fra Fresje ligge i fred.

I sept 1953 var det en radiokommentar i Aftenposten (hva det enn måtte være). I alle fall omtale stragedien rundt Fresjeborgens ras ut i Farrisvannet:Aftenposten 2. sept 1953

Her er en artikkel fra mai 1960, også i Aftenposten. Aftenposten 21. mai 1960 

Dykkere fra Oslo froskemannsklubb dukker ned i det kalde dypet ved Fresjebakken: Se artikkelen fra mai 1960; Aftenposten 23. mai 1960

Aftenposten har også en artikkel fra en samling ved Fresjebakken for å orientere om borgen og funnene derfra. Godseier Treschow er til stede og viser fram et av Fritzøe hus`største klenodier. Aftenposten 17. juni 1960. Dette er spennende lesing.

Det er godt dette ikke ble noe av: Aftenposten 2. juni 1964

Det er dukket opp ei gammal altertavle i Tanum kirke:Aftenposten 26. nov 1964. Les også denne artikkelen fra Hedrum i 1969. den omhandler gravstein i Hedrum kirkeAftenposten 27. nov 1969

Iver Jensøn Jernskjegg hadde også en storgård på Helgøya i Mjøsa: Aftenposten 29. sept 1962

Aftenposten har en artikkel fra 1969 hvor en altertavle er gitt av folket på Fresje: Aftenposten 13. des 1969 

I desember 1971 skrev Karl Haugholt i Aftenposten en anmeldelse av ei bok skrevet etter initiativ av F.M. Treschow. verket er skrevet av Gunnar Wasberg og heter » I takt med Europa. Larvik kgrevskap. Utvikling og struktur». her omtaler Wasberg en alternativ plassering av Fresjeborgen. Tankerekken hans har aldri  fått faglig gehør av de lærde. Men Wasberg er ryddig nok. Han har søkt og beskriver at her kan den muligens…. aftenposten 15. des 1971  Wasberg tok feil, men han har gjort et ærlig forsøk på å tenke alternativt

I en anmeldelses krevet av Gunnar Wasberg, finner vi omtalt  Hedrum Bygdebok  skrevet av (Jan W. Krohn- Holm) , finner vi Fresje omtalt:  Aftenposten 2. febr 1979

I juli 2000 har Per Nyhus dette innlegget om Fresjeborgens belligenhet:  ØP 16, juli 2000

Kjose kirke har fått et maleri fra Fresjeborgen. Se omtalen her:  ØP 10. august 2000 

Fresjeborgens Venner har gjort en kljempeinnsats for å dokumentere funn fra Fresje og ikke minst hvor lå den. Ei fantastisk flott skje, datert til 1540 og datert til å være den eldste i Vestfold. Aftenposten omtaler det: Aftenposten 24. sept 2000

En av de virkelig godbitene. Ei gedigen sølvskje er funnet ved Fresjebakken: ØP 24. oktober 2000

I en artikkel i januar 2002 omtales den ulovlige katolisismen på Fresjeborgen: ØP 4. januar 2002


Larvik Museum har laget en utstilling rundt Fresjeborgen. Her er et lite intervju med ansvarlig på Larvik Museum, Gro ØP 20. februar 2002 Stalsberg :

I ØP står et meget vektig innlegg rundt Fresjeborgen. Førstekonservator Einar Sørensen har tatt en doktorgrad på Mmddelaldergårder («Adelens norske hus, Byggevirksomheten på herregårdene i sørøstre Norge 1500-160»). I artikkelen intervjues han av ØP om Fresjeborgen. Hans uttalelser som er gitt på grunnlag av nitidige studier. Denne artikkelen bør leses med omhu. ØP 26. november 2002


I desember 2002 har Per Nyhus et et innlegg hvor han har begrunnede tanker om hvor Fresjeborgen lå: ØP 5. des 2002 Per Nyhus

Forskningssjef  Petter Molaug ved NIKU(Norsk Institutt for Kulturminneforskning) har et innlegg i ØP 14. sept 2004. Her går en nøktern vitenskapsmann ut med sitt syn på Fresjeborgen og dens beliggenhet. ØP 14. sept 2003 Petter Molaug, NIKU


Aftenposten har i 2004 en reportasje om en av arbeiderne (Ragnar Kviberg) i Treschows skoger. Han har ei flott historie å fortelle. Ved siden av artikkelen står et spennende «slektstre» over eierne av Fresje / Fritzøe godset; Aftenposten 12. juni 2004


Det er gravd i området rundt Hundeklubben, og flere gjenstandsfunn er kommet. Se under «Funn». Der ser du et lag med teglrester dukke opp nesten en meter ned i bakken. Her er et av ØP`s innlegg om saken: ØP 25. nov 2005

Arnstein Rønning  har et innlegg om vannstanden i Farris på Jernskjeggens tid.ØP 6. juli 2006


I juli hadde Aina Aske og Gro Stalsberg (Larvik Museum) dette innlegget som de har kalt «Tradisjon og ny kunnskap om Fresjeborgen» ØP 7. juli 2006

I desember skriver den meget historisk oppegående journalisten Kjeld-Willy Hansen, et leserbrev: ØP leserbrev 11. des 2008

I januar har Per Nyhus i Østlands Posten en artikkel som han kallerTradisjonsstoff om Fresjeborgen: ØP 8. jan 2009

I ØP 5. jan 2009 står dette leserbrevet: ØP Leserbrev 5. jan 2010


I Østlands Posten januar 2010 står en artikkel skrevet om den gamle kirken på Langestrand og Jernskjeggene ØP 20. jan 2010

Enda en Aftenpostenartikkel finner du her (doc)  ikke lagt inn

Kontaktinformasjon

Arne Schau

Tlf 48070000

mail: arne@schau.no