Dykking

Dykking har jo vært en veldig viktig del av undersøkelsene rundt Fresjeborgen. Siden deler av borgen ligger ute i Farris, har flere prøvd seg nede i vannet. En skal ikke glemme at dette er meget spesiell dykking som ikke må sammenliknes med   kosedykking etter krabbe. I Farris blir det fort mørkt grunnet all gjørma. Samtidig virvles denne gjørma opp og kan fort gi svært dårlig sikt, kanskje ned mot null. Et virvarav tømmer kan gjøre det direkte farlig. (foto Pål Nymoen)

Allerede i mai 1960 omtalerAftenposten at Oslo Undervannsklubb skal dykke ved Jomfruhalvøya i Farris (altså ved Fresjebakken).

På bildet fra Aftenposten 31. mai 1960 ser vi noe av omtalen rundt Fresjeborgen og dykkinga som skal komme

På bildet til høyre ser vi dykker Børre Qvamme rapporterer til direktør Svein Molaug ved Norsk Sjøfartsmuseum.


Teksten vil komme inn på nettstedet etter hvert. men en kan jo konkludere med at de ikke fant noe av betydning. Det ble registrert mye gjørme og dykkerene var nede på 20m dyp.


Allerede i slutten av juni 1960 har Aftenposten igjen en artikkel om dykking i Farrisvannet med Oslo Undervannsklubb. Denne gangen er det Aftenposten som har sponset turen.

Seinere har Jan Høegh fra Larvik dykket i området. Det er ikke kjent at det er gjort noe funn.

Arne Schau dykket i området rundt 1970 uten at det kom fram gjenstander av interesse.

Prosjekt Fresje hadde flere dykk i området rundt 1992-1993. Desverre druknet en dykker og prosjektet ble avsluttet.
«I nyere tid» har flere dykkere fra Larvik Dykkerklubb dykket på stedet. Det er dukket opp skiferheller som ikke er datert. men det utelukkes ikke at disse kan stamme fra Fresjeborgen.

På dette bildet dykker Thorstein Christiansen og Arne Schau på stedet, antakelig år 2000. Vi brukte metallsøker for å prøve å komme gjennom gjørma. Det ble gjort flere metallutslag under gjørma, men det viste seg å være moderne ting, deriblant moderne mynter.

Norsk Maritimt Museum laget i 2009 en rapport for Vegvesenet om eventuelle fornminner i nedre del av Farrisvannet. I den settingen var omtale av Fresjeborgen helt vesentlig. Pål Nymoen dykket sammen med Yngve Rakke (Larvik) mange steder i området. Det ble også brukt sonar. Resultatet av disse undersøkelsene var svært interessant lesing.For det første ble det dokumentert et stort rasområde rett ut for Fresjebakken. Se fotomontasjen som er en kombinasjon av Grevskapskartene og sonarundersøkelsene og faller 100% sammen med alle andre fakta rundt Fresjeborgen.


Resultatet  fra sonarundersøkelsene bekrefter også de vanskelige dykkerforholdene med masser av tømmer og wirerester på bunnen.

Likevel er det et spesielt bilde som dukker opp.

Dette bildet er tatt på 17 m dyp i Farris og viser munkestein (tegl) lik dem vi fant på land.  Når det lar seg visuelt oppdage under dykking, kan en jo bare fantasere om mengden av stein som liggeri vannet. Bildet er tatt av Pål Nymoen (Norsk Maritimt Museum)


Kontaktinformasjon

Arne Schau

Tlf 48070000

mail: arne@schau.no